Референции

Управление „Административно – стопанска дейност и капитално строителство” на „Алианц България Холдинг“ АД издава настоящата референция на фирма “Кетъринг Експрес” с управител Константин Сопаджиев, като гаранция за качествено и прецизно изпълнение на договорени кетърингови услуги за дружествата от Групата на „Алианц България холдинг”.
В продължение на три години „Кетъринг Експрес” участвува в конкурсни процедури за доставки на кетърингови услуги за наши дружества. Многократно е печелила тези конкурси, благодарение на прецизно изготвени оферти, разнообразно меню, широк спектър на услугите и компетентен персонал осъществяващ дейността. Доброто качество на предлаганите продукти и професионалната компетентност при обслужване, аранжиране и сървис, са стандарт за „Кетъринг Експрес”. Фирмата разполага с добре изградена материална база и високо квалифицирани специалисти и работници.
Като вземем предвид всичко гореизложено, препоръчваме “Кетъринг Експрес”, като надежден и коректен партньор, който притежава отговорност и прецизност на изпълнение на възложените дейности и организация на събития.