НОВИНИ

Уважаеми клиенти и партньори,

Във връзка със ситуацията в света и България с COVID – 19 екипът на „Кетъринг Експрес” гарантира осигуряването на защитна среда по време на провеждането на събития свързани с кетъринговата дейност:
1. Осигуряване на “safe entry” (безопасен вход) подсигурен със изискуемите защитни консумативи: дезинфектант, защитни маски и ръкавици за еднократна употреба.
2. По време на събитията ще бъде осигурен „мениджър хигиена”, който ще следи за спазването на мерките наложени от Министерство на здравеопазването на РБългария.
3. Обслужващият персонал на събитията ще бъде оборудван с всички необходими лични защитни средства и ще бъде обучен и подготвен за спазването на конкретните санитарни изисквания за дадения период.
Всичко това ще e в сила до окончателното премахване на карантинните мерки в страната.

С уважение,

Екипът на „Кетъринг Експрес”